dijous, 31 de maig de 2018

SCRATCH.- SALTAR OBSTACLES (exercici 8)

Després de fer ja diversos projectes amb Scratch, ara et toca a tu crear un joc que consisteix a saltar un obstacle que apareix per la pantalla. En principi, es tenen 10 vides i quan s'esgoten acabarà el joc.Les millores a introduir seran:
↪ que l'objecte a saltar vaja canviant de disfressa
↪ l'obstacle a saltar que vaja diferents velocitats
↪ afegir un objecte per a recuperar vides que puga agafar quan ix-te
↪ i tot allò que se t'ocórrega més.

diumenge, 20 de maig de 2018

SCRATCH.- ATRAPA'M (exercic 6)

Avui toca dissenyar un joc que atrape objectes que van caent des de la part superior de l'escenari i que vaja sumant 5 punts cada vegada que atrape un objecte.Els passos a seguir són els següents:

1r.- Tria un escenari i dos objectes el que va anar caent i el que arreplegarà.

2n.- Programa l'objecte que va a anar caent.
A més, quan toque l'objecte que ho arreplega, s'ha d'escolta un so.

3r.- Programa l'objecte que arreplega als que cauen. Haurà de moure's a dreta i esquerra amb les tecles de fletxes corresponents, per exemple 5 passos cada vegada que faces clic en les tecles de fletxa dreta i esquerra.

4t.- Afegim el marcador: per a portar la puntuació hem de crear una variable.
I ara pensa on cal inicialitzar-ho a 0, i on cal canviar el seu valor per 5.

5e.- Finalment afig més objectes que caiguen.

MILLORES:
Afig un temporitzador amb un compte arrere d'1 minut.Quan s'acabe el temps ha de finalitzar el joc.

Els objectes han de caure amb diferents velocitats.

Tria un dels objectes perquè descompte 5 punts cada vegada que es deposite en el objecte que arreplega.

dilluns, 14 de maig de 2018

Millores del laberint

Anem a introduir unes millores al nostre laberint:

Ara és fàcil arribar fins a l'eixida perquè tens tot el temps del món. Anem a complicar-ho un poquet afegint un temporitzador de 60 segons ( o més si el recorregut és llarg) per a recórrer el laberint i arribar a l'eixida. Si consumes el temps hauràs perdut.


Afegir una sèrie d'obstacles (mínim tres) que haurem d'esquivar si no volem tornar a la posició inicial. Per a afegir els obstacles, en primer lloc vam crear un nou objecte o sprite i programem el seu moviment. Aquest moviment serà lineal i es desplaçarà des d'una posició a una altra(dins del mateix carril del laberint).

dijous, 10 de maig de 2018

SCRATCH - JOC DEL LABERINT (exercici5)

En aquesta activitat anem a crear un laberint on Scratch vaja movent-se per els corredors fins arribar a l'eixida on potser li espere una recompensa.


 ACTIVITAT A REALITZAR : FES UN LABERINT 


PAS 1 - CREA EL LABERINT. 

El primer que has de fer és, com no, crear el laberint. Pots crear el teu propi amb la ferramenta de dibuixar de Scratch. Has d'estar en la pestanya d'escenari per poder fer-ho, i utilitzar la ferramenta del rectangle aprofintant tot l'espai disponible. No pot ser un laberint de tres passadís, sinó que ha de tindre una certa complexitat, pareguda a la imatge. Respecte als colors, no et compliques, és millor que siga de dos només.PAS 2 - EL PERSONATGE I OBJECTE FINAL

Tria el personatge, el gat Scratch, coloca'l en la posició inicial i fes-lo menudet per que pase per els corredors del teu laberint. Pots fer-ho amb la ferramenta 'Encoger' que trobes al menú de dalt principal d'Scratch.


Després coloca un objecte a la fi del laberint que serà com el premi per arribar al final del laberint. Els objectes els trobes baix amb el símbol d'una cara:


PAS 3 - LES COORDENADES D'INICI 

Hauràs de indicar-li al gat que comence sempre desde el mateix lloc. Per a fer-ho utilitzaràs les coordenades, que no es altra cosa que dir-li des de quin número de la pantalla (coordenades X e Y) vols que comence el gat el joc. Coloca el gat en la posició que toque i mira baix del panell per veure els números que indicaràs desprès en la programació. En tot cas, sempre que algú faça clic en la Bandera començarà el joc de nou, i el gat per on estiga perdut pel teu laberint haurà de tornar a la seua posició inicial que li hauràs indicat amb les coordenades exactes. 


PAS 4 - EL MOVIMENT - FLETXES TECLAT

Anem a fer que Scratch es moga per la pantalla per fer-ho utilitzarem els events en pressionar les fletxes del teclat. 

Per crear el moviment utilitzarem els eixos X i Y, com els de matemàtiques.


Per moure’ns a l’eix X utilitzarem:
Per moure’ns a la dreta i -10 per a esquerra.

Per fer-ho amunt i avall l'eix Y, utilitzarem:
Per pujar +10 amunt i -10 avall.HAURÀS DE REPETIR EL PROCÉS 4 VEGADES PER CADA FLETXA DE MOVIMENT.


PAS 5 - SCRATCH CAMINA - CANVIA LA DISFRESSA

Anem a simular que Scratch va caminant pel nostre laberint, movent les cames. Per aconseguir-ho hauràs de canviar la seua disfressa. Els disfrassos en Scratch serveixen per a simular canvis de posició d'un personatge. Per exemple en la següent imatge, Scratch té dos disfrassos d'entrada amb dos posicions diferents:


Si cada vegada que es pose a caminar simulem un canvi de disfressa molt ràpid, de la disfressa 1 a la 2, semblarà que Scratch vaja movent les cames i caminant pel nostre laberint. Pots fer-ho amb la següent funció:


PAS 6 - SENSORS - DETECTOR DE PARETS

El gat ha de detectar les parets del teu laberint perquè al tocar contra elles puga parar i continuar el seu camí. Per açò utilitzaràs l'apartat d'Scratch de 'Sensores' (blau clar) on li direm al gat que al tocar alguna paret del color tal, torne enrere 4 passos.


Tan senzill com detectar, en tot moment, que si toques el color negre significa que estàs tocant la paret, i llavors hauràs d'anar cap enrere per no traspassar el mur. Els passos dependrà del ample dels teus corredors. Si els teus murs no són negres si no d'un altre color, hauràs de determinar-ho en el codi.


PAS 7 - ARRIBADA AL FINAL - MISSATGE DE VICTÒRIA

Quan el gat arribe al final es trobarà amb la seua recompensa,  potser un plat de menjar o alguna cosa així quan el gatet ho aconsegueix que diga "HE GUANYAT". Per a això li direm a l'objecte 2 que desaparega quan arribe el gat. I al gat li afegirem la següent programació perquè al arribar diga 'He guanyat!!' durant dos segons i es pare tot el programa.dilluns, 7 de maig de 2018

SCRATCH - DISFRESSES (exercici4)
Una vegada realitzat l'exercici hauràs d'incorporar certa interacció des de teclat perquè els personatges es moguen per la pantalla en prémer certes tecles:

  • per a la xica: en prémer la [tecla Q] s'ha de desplaçar cap a l'esquerra i en prémer la [tecla W] s'ha de desplaçar cap a la dreta, i evidentment quan toque una vora que rebote
  • per al xic: en prémer la [tecla P] s'ha de desplaçar cap a l'esquerra i en prémer la [tecla O] s'ha de desplaçar cap a la dreta, i evidentment quan toque una vora que rebote
  • quan tots dos personatges es creuen per la pista, que se saluden.